Skuteczny wzrost konkurencyjności firmy (zarządzanie zmianą z elementami cyberbezpieczeństwa) – usługa realizowana w formie stacjonarnej.

Szkolenie przygotowuje Uczestnika do efektywnego pełnienia obowiązków służbowych w zakresie zarządzania zmianą w przedsiębiorstwie, wdrażania elementów cyberbezpieczeństwa oraz podstaw marketingu. Wymiar godzin: 32h. Usługa w przygotowaniu / grudzień 2022

Skuteczny wzrost konkurencyjności firmy (zarządzanie zmianą z elementami cyberbezpieczeństwa) – usługa realizowana w formie stacjonarnej. Read More »