Zarządzanie zasobami ludzkimi – usługa realizowana w formie stacjonarnej.

Szkolenie przygotowuje do zdobycia przez uczestników wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. 

Wymiar godzin: 32h.

Usługa w przygotowaniu / grudzień 2022